Skiareál Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn je jistě naším nejvýznamnějším lyžařským střediskem, ostatně i v hodnocení odborníků stojí Špindlerův Mlýn na prvním místě. Je určitě i nejprestižnějším – právě tady můžeme potkat nejednu osobnost z kulturního, sportovního či politického života. Velkou nabídku sportovních (nejen lyžařských) možností umocňuje úžasná krajina, příležitost dostat se lanovkami pohodlně až do vrcholových partií Krkonoš.

Špindlerův Mlýn leží na horním toku Labe v nadmořské výšce 715–1 310 metrů, ze všech stran obklopen mohutnými horskými hřbety – od severu to je       pohraniční hřbet s Violíkem, Vysokým Kolem, Mužskými a Dívčími kameny, Malým Šišákem, dále to je vnitřní hřbet, který Labe rozdělilo na dvě části. Jeho západní část zasahuje na území Špindlerova Mlýna Krakonošem a Medvědínem, východní část Kozími hřbety. Jediná přístupová trasa vede do města od jihu od Vrchlabí. Ta je lemována na západní straně rozsochou Žalého, na východní straně Plání.

Historie Špindlerova Mlýna

Oblast byla osídlována od 14. století v souvislosti s dolováním – z této doby pochází nejstarší část města, kdysi samostatná osada Svatý Petr. Vlastní osada Špindlerův Mlýn pak vznikla v 18. století. Žili tu především dřevaři a horníci dobývající zlato a stříbro. V 16. století získal zdejší území podnikavý Kryštof z Gendorfu, v roce 1624 je koupil Albrecht z Valdštejna a v roce 1634 baron Rudolf Morzin. Černínové-Morzinové pak drželi zdejší majetky až do oku. 1945.

Původní dřevěná svatyně byla nahrazena zděným kostelíkem sv. Petra a Pavla – v roce 1802 byl položen základní kámen, v roce 1807 se konala první bohoslužba. Ve 2. polovině 19. století se dosud bezvýznamná horská ves začala rozvíjet. Po roce 1865 sem začali přicházet první hosté z Vratislavi a „Špindl“ se měnil ve stále oblíbenější letovisko. V roce 1870 se uvádělo za rok 700 hostů, na konci 19. století již toto číslo bylo 16 000! K vyšší návštěvnosti určitě přispělo i vybudování silnice údolím Labe z Vrchlabí v letech 1853–71. Komunikace byla rekonstruována a zároveň podstatně rozšířena v letech 1972–74. V roce 1975 byl uveden do provozu nový most přes Labe. Po 1. světové válce vznikala řada ubytovacích zařízení, v roce 1928 spojila silnice město se Špindlerovou boudou. Po 2. světové válce a hlavně od 50. let 20. století nastal obrovský rozmach podnikové rekreace. Většina ubytovacích kapacit byla přeměněna na podniková či odborářská zařízení.

Současnost ve Špindlerově Mlýně

Dnes obdivujeme ve Špindlerově Mlýně řadu roubených usedlostí, historických penzionů a hotelů. Z plastické výzdoby je zajímavá hlavně socha z bílého pískovce, symbolizující ochranu přírody a životního prostředí z roku 1976. Technickou zajímavostí a typickou dominantou městského centra je železobetonovým most přes Labe se segmentovým obloukem a dolní mostovkou, vybudovaný v roce 1911. Původní dřevěný most z roku 1829 zničila v roce 1897 povodeň. Dnes patří do katastru města řada dříve samostatných osad – mj. Svatý Petr, Bedřichov, Přední Labská aj.

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David.